Bībeles vizualizācija
Jy norādīja uz netā sazvejotu info... praktiska pielietojuma tam nav, bet interesanti :) - Vizualizing the Bible
 

← uz sākumu